COACHING

Coaching____________________________________________________________
 
Głównym zadaniem sesji coachingowych jest osiągnięcie przez Klienta uzgodnionego z coachem celu. Realizacja celu przekłada się w przyszłości na odnoszenie sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.
Zapraszamy na indywidualne sesje coachingowe, podczas których:

  • doskonalić będziecie posiadane już umiejętności oraz rozwinąć nowe,
  • nauczycie się skutecznie wykorzystywać posiadaną wiedzę i kompetencje,
  • zastanowicie się nad własnym samorozwojem, nad wykorzystaniem posiadanych umiejętności i poznaniem „obszarów nieodkrytych”.


Standardowa sesja trwa 1,5 godziny.
Pełny cykl to 7 – 10 sesji.  

Koszt sesji coachingowej ustalany jest indywidualnie. 


Zapraszamy na:

  • Executive Coaching – skierowany do kadry menedżerskiej, 
  • Small Business Coaching – skierowany do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw (mikroprzedsiębiorstw),
  • Life Coaching - wspierający rozwój osobisty, wewnętrzny.


Mediacje____________________________________________________________

Zapraszamy również na spotkania z mediatorem.

Jeśli jesteście w sytuacji trudnej, konfliktowej – spotkanie z mediatorem pomoże doprowadzić do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu. Rolą neutralnego mediatora jest poprowadzenie negocjacji w taki sposób, by złagodzić niepotrzebne napięcia i pomóc wypracować kompromis – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania.