SZKOLENIA OTWARTE

Miejsce szkolenia:

Szkolenia otwarte odbywają się w Katowicach w siedzibie naszej firmy. Szkolenia otwarte mogą być przeprowadzane w innych miastach na terenie całego kraju. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca przeprowadzenia szkolenia otwartego dostępne są w zakładce Aktualności.

Czas szkolenia:

Proponowane szkolenia otwarte to szkolenia jednodniowe. Czas trwania szkolenia uzależniony jest od tematyki szkolenia i uwzględnia przerwy kawowe oraz przerwę obiadową.

Grupa szkoleniowa:

Grupa szkoleniowa powinna liczyć nie więcej niż 12 osób, co stwarza optymalne warunki do pracy zarówno grupowej, jak i indywidualnej.

Materiały szkoleniowe:

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe, które zawierają informacje omawiane podczas szkolenia.

Cena szkolenia:

Koszt szkolenia otwartego uwzględnia:

  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • poczęstunek (przerwy kawowe, obiad)

Formularz zgłoszeniowy:
Proszę pobrać, wypełnić i przesłać.


Informacja na temat szkolenia:

Małgorzata Świerkosz-Hołysz, tel. 602 723 748
Izabela Godzisz, tel. 604 096 909