SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Miejsce szkolenia:

Szkolenia zamknięte organizowane i przeprowadzane są w miejscach wskazanych przez Klienta lub sami proponujemy ciekawe miejsca na teranie całego kraju, analizując wcześniej preferencje i wymagania.

Czas trwania szkolenia:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od zakresu tematycznego szkolenia oraz od potrzeb określonych przez Klienta. Jeden dzień szkoleniowy trwa około 7-8h, uwzględniając przerwę obiadową i przerwy kawowe. Szkoleniom kilkudniowym często towarzyszą zajęcia integracyjne organizowane według ustalonych wymagań i oczekiwań.

Grupa szkoleniowa:

Grupa szkoleniowa powinna liczyć nie więcej niż 12 osób, co stwarza optymalne warunki do pracy zarówno grupowej, jak i indywidualnej. Przy większej ilości uczestników szkolenia tworzone są grupy, które w zależności od charakteru szkolenia współpracują ze sobą, rozwijając umiejętności pracy w zespole.

Materiały szkoleniowe:

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe, które zawierają informacje omawiane podczas szkolenia.

Cena szkolenia:

Koszt szkolenia uzależniony jest od:

  • czasu trwania szkolenia
  • ilości uczestników
  • tematyki szkolenia
  • miejsca szkolenia
  • indywidualnych preferencji Klienta, obejmujących wyżywienie, noclegi, spotkania integracyjne, wieczory artystyczne, itp.

Każde zapytanie dotyczące szkolenia skierowane do nas jest analizowane i dostosowane do potrzeb Klienta. Przygotowana przez nas oferta zawiera:

  • wszystkie warunki zorganizowania i uczestnictwa w szkoleniu
  • analizę potrzeb szkoleniowych
  • program szkolenia
  • koszt