Dorota Bialik

Pedagog, instruktor, trener; nieustająco ciekawa ludzi. Jest praktykiem z osiemnastoletnim stażem pracy na różnych stanowiskach wymagających kreatywności, przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności, postaw i wartości. W prowadzonych przeze nią zajęciach najważniejsze jest, aby niezrozumiałe uczynić zrozumiałym, niepewne pewnym, a nudne – ciekawym. Nie zawsze wszak daje jednoznaczne odpowiedzi – nie chce być wyrocznią, ale zachęca do myślenia, do podejmowania wysiłku intelektualnego i emocjonalnego, do wychodzenia ze strefy komfortu. Wszystko to podporządkowuje jednemu celowi – rozwojowi osobistemu i zawodowemu ludzi, z którymi pracuje.

Specjalizuje się w szkoleniach dla oświaty, warsztatach teatralnych, zwłaszcza o charakterze terapeutycznym, sztuce wystąpień publicznych i autoprezentacji. Bliskie jej tematy to także animacja czasu wolnego, umiejętności przywódcze, skuteczne zarządzanie zespołem, efektywne zarządzanie sobą w czasie, komunikacja interpersonalna, etyka zawodowa.

 Od niedawna zgłębia tajniki coachingu prowokatywnego i NLP. Współpracuje z instytucjami oświatowymi i placówkami samorządowymi. Bierze udział w realizacji edukacyjnych projektów unijnych oraz programów wspierających szeroko rozumiany rozwój osobisty i rozwój kompetencji społecznych. Obecnie mocno angażuje się w tworzenie i działalność Teatru Improwokacji powstającego pod auspicjami Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju „Rozwiń Skrzydła”. Głównym celem Teatru jest łączenie pracy scenicznej z prowokacją jako formą autorefleksji i coachingu.