Marta Zaborowska

Marta Lewandowska Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Opolskiego oraz Psychologii Transportu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest instruktorem Artystycznych Form Rekreacji Ruchowej, koordynuje i prowadzi warsztaty taneczne. Certyfikowany trener organizacji. W swojej pracy trenera przenosi najlepsze rozwiązania oraz metody działania zaczerpnięte z treningów tanecznych na grunt biznesu. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie zamierzonych celów na każdym polu, niezależnie od dziedziny.

Na co dzień zajmuje się diagnozą psychologiczną dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Od wielu lat współpracuje ze śląskimi i małopolskimi firmami w branży transportowej i przemysłowej. Prowadzi szkolenia z zakresu rozwoju osobistego, a w szczególności z szeroko rozumianej komunikacji. W pracy szkoleniowej koncentruje się na usprawnianiu procesów grupowych z wykorzystaniem zasobów grupy. Inspiruje uczestników warsztatów do działania i wyposaża ich w konkretne narzędzia stymulujące rozwój cech lidera i przywódcy, które można wykorzystać w pracy zawodowej. Widzi potencjał w ludziach i wspiera ich w poznawaniu smaku sukcesu. Doświadczenie zawodowe zdobyte w ramach współpracy z firmami o różnorodnej kulturze organizacyjnej sprawia, że warsztaty wzbogacone są o liczne przykłady praktyczne.

W wolnych chwilach od pracy aktywnie wypoczywa w Republice Czeskiej, którą darzy szczególną sympatią i sentymentem.