ABC przedsiębiorczości

1. Poruszane zagadnienia:

 • Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej
 • Zakładanie i zasady rozliczeń działalności gospodarczej
 • Zasady marketingu, marketing mix
 • Zasady pisania biznesplanu

2. Zdobyte umiejętności:

 • Pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia
 • Zapoznanie uczestników z formami prowadzenia działalności gospodarczej oraz kwestiami podatkowymi
 • Zdobycie przez uczestników wiedzy dotyczącej marketingu oraz opracowywania biznesplanu

Szkolenie prowadzone metodą aktywizującą, z dużą ilością ćwiczeń praktycznych.

3. Wielkość grupy:  1 – 12 osób

4. Czas trwania:       1 dzień/8h

5. Termin szkolenia:

 • otwarte – termin podany w zakładce Aktualności
 • zamknięte – ustalany bezpośrednio z Klientem

 6. Miejsce szkolenia:

 • otwarte – Katowice
 • zamknięte – wskazane przez Klient

Formularz zgłoszeniowy:
Proszę pobrać, wypełnić i przesłać.


Informacja na temat szkolenia:

Małgorzata Świerkosz-Hołysz, tel. 602 723 748
Izabela Godzisz, tel. 604 096 909