Aktywizujące metody nauczania

1. Poruszane zagadnienia:

 • Komunikacja interpersonalna
 • Definicja metod aktywizujących
 • Zasady doboru odpowiedniej metody
 • Rola metod aktywizujących w procesie uczenia się
 • Prezentacja wybranych metod aktywizujących

2. Zdobyte umiejętności:

 • Zapoznanie uczestników z pojęciem oraz rolą metod aktywizujących
 • Przedstawienie  klasyfikacji metod aktywizujących
 • Pokazanie korzyści wynikających ze stosowania metod aktywizujących
 • Zdobycie umiejętności wykorzystywania metod aktywizujących w swojej pracy

 Szkolenie prowadzone metodą aktywizującą, z dużą ilością ćwiczeń praktycznych.

3. Wielkość grupy:  1 – 12 osób

4. Czas trwania:       1 dzień/8h

5. Termin szkolenia:

 • otwarte – termin podany w zakładce Aktualności
 • zamknięte – ustalany bezpośrednio z Klientem

6. Miejsce szkolenia:  

 • otwarte – Katowice
 • zamknięte – wskazane przez Klienta

Formularz zgłoszeniowy:
Proszę pobrać, wypełnić i przesłać.


Informacja na temat szkolenia:

Małgorzata Świerkosz-Hołysz, tel. 602 723 748
Izabela Godzisz, tel. 604 096 909