Coachingowy model zarządzania

Dobrze wykształceni pracownicy niechętnie poddają się autorytarnemu stylowi zarządzania, który nierzadko bywa źródłem napięć i konfliktów. Jak zatem kierować zespołem, by podwładni chcieli zaangażować w rozwój firmy swoją wiedzę, talent, energię? Dobrym rozwiązaniem jest coachingowy model zarządzania. Coaching jest jedną z metod rozwoju kadr. Pozwala na „wydobycie” mocnych stron naszych pracowników oraz doskonalenie obszarów słabszych. Pomaga pozbyć się wewnętrznych barier, przekonań, ograniczeń. Jest to metoda zarządzania oparta na wzajemnym zaufaniu i partnerstwie. 

1. Poruszane zagadnienia: 

 • Czym jest coaching?
 • Założenia coachingu
 • Główne cechy coachingowego stylu zarządzania
 • Określenie celu podstawą coachingu
 • Struktury w coachingu
 • Praca z pytaniami
 • Jak wykorzystać coachingowy styl zarządzania w organizacji?
 • Korzyści wynikające z coachingowego stylu zarządzania

2. Zdobyte umiejętności: 

 • Ćwiczenie określania celu i przeformułowania problemu na cel
 • Umiejętność pracy ze strukturami coachingowymi
 • Umiejętność pracy w oparciu o pytania
 • Umiejętność wykorzystania potencjału pracownika
 • Ćwiczenie rozmów coachingowych
 • Szkolenie prowadzone metodą aktywizującą, z dużą ilością ćwiczeń praktycznych.

3. Wilekość grupy: 1 – 12 osób

4. Czas trwania: 1 dzień/6h

5. Termin szkolenia:

 • zamknięte - ustalany bezpośrednio z Klientem

6. Miejsce szkolenia:

 • zamknięte - wskazane przez klienta

Formularz zgłoszeniowy:
Proszę pobrać, wypełnić i przesłać.


Informacja na temat szkolenia:

Małgorzata Świerkosz-Hołysz, tel. 602 723 748
Izabela Godzisz, tel. 604 096 909