Etyka w zarządzaniu

Podczas szkolenia omówimy i przećwiczymy role i funkcje kultury organizacyjnej. Porozmawiamy o wpływie systemów wartości na postawy pracowników oraz o wymiarach kulturowych wg Geerta Hofstede’a. Zapoznamy się z narzędziami wpływania i oddziaływania na postawy etyczne pracowników; przećwiczymy, jak konstruować przydatny kodeks etyczny oraz podyskutujemy o znaczeniu etyki pracy dla rozwoju i sukcesu współczesnej organizacji.

Formularz zgłoszeniowy:
Proszę pobrać, wypełnić i przesłać.


Informacja na temat szkolenia:

Małgorzata Świerkosz-Hołysz, tel. 602 723 748
Izabela Godzisz, tel. 604 096 909