Jak zbudować skuteczny zespół?

Pod nazwą „Budowanie zespołu” oferujemy dwa rodzaje szkoleń:

- Szkolenie dla nowo powstałego zespołu, podczas którego uczestnicy zapoznają się ze sobą bliżej, określą role grupowe, przećwiczą komunikację opartą na szacunku, nauczą się radzić sobie z konfliktem w zespole.

- Szkolenie dla zespołu współpracującego ze sobą, podczas którego przećwiczymy  radzenie sobie ze stereotypami w komunikacji i pracy zespołowej, nauczymy się wykorzystywać komunikację do osiągnięcia celu zespołowego, zastanowimy się jak zbudowany jest dobry i skuteczny zespół. Wypracujemy metody radzenia sobie z konfliktem grupowym, motywowania zespołu, delegowania poleceń oraz udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej.

. Poruszane zagadnienia:

 • Czym jest coaching?
 • Założenia coachingu
 • Główne cechy coachingowego stylu zarządzania
 • Określenie celu podstawą coachingu
 • Struktury w coachingu
 • Praca z pytaniami
 • Jak wykorzystać coachingowy styl zarządzania w organizacji?
 • Korzyści wynikające z coachingowego stylu zarządzania

2. Zdobyte umiejętności:

 • Ćwiczenie określania celu i przeformułowania problemu na cel
 • Umiejętność pracy ze strukturami coachingowymi
 • Umiejętność pracy w oparciu o pytania
 • Umiejętność wykorzystania potencjału pracownika
 • Ćwiczenie rozmów coachingowych

Szkolenie prowadzone metodą aktywizującą, z dużą ilością ćwiczeń praktycznych.

3. Wielkość grupy:  1 – 12 osób

4. Czas trwania:       1 dzień/8h

5. Termin szkolenia: 

 • zamknięte - ustalany bezpośrednio z Klientem

6. Miejsce szkolenia:

 • zamknięte - wskazane przez klienta

Formularz zgłoszeniowy:
Proszę pobrać, wypełnić i przesłać.


Informacja na temat szkolenia:

Małgorzata Świerkosz-Hołysz, tel. 602 723 748
Izabela Godzisz, tel. 604 096 909