Kobieta Lider

1. Poruszane zagadnienia:

 • Postawa asertywna
 • Różnorodność charakterów, typy osobowości
 • Komunikacja i informacja zwrotna
 • Cechy idealnej szefowej
 • Zarządzanie przez coaching
 • Znaczenie kultury organizacji w firmie

2. Zdobyte umiejętności:

 • Jak budować poczucie własnej wartości?
 • Jak zarządzać i pozostać sobą?
 • Jak odkryć swoje mocne strony?
 • Jak być asertywną?

Szkolenie prowadzone metodą aktywizującą, z dużą ilością ćwiczeń praktycznych.

3. Wielkość grupy:  1 – 12 osób

4. Czas trwania:       1 dzień/8h

5. Termin szkolenia: 

 • otwarte - termin podany w zakładce Aktualności
 • zamknięte - ustalany bezpośrednio z Klientem

6. Miejsce szkolenia:

 • otwarte - Katowice
 • zamknięte - wskazane przez Klienta

Formularz zgłoszeniowy:
Proszę pobrać, wypełnić i przesłać.


Informacja na temat szkolenia:

Małgorzata Świerkosz-Hołysz, tel. 602 723 748
Izabela Godzisz, tel. 604 096 909