Komunikacja pionowa i pozioma w zarządzaniu

Na szkoleniu dowiedzą się, jak ogromną rolę odgrywa komunikacja w organizacji, jak na sposób komunikowania wpływają role kierownicze, hierarchia organizacyjna, jak dobra komunikacja kształtuje relacje. Poznacie najczęstsze błędy komunikacyjne i nauczycie się  je eliminować. Przećwiczycie delegowanie zadań w górę i w dół  oraz udzielanie informacji zwrotnej. Przyjrzymy się też komunikacji w jednostce organizacyjnej oraz między nimi i przećwiczymy umiejętności, które pozwolą uniknąć zatorów informacyjnych.

Formularz zgłoszeniowy:
Proszę pobrać, wypełnić i przesłać.


Informacja na temat szkolenia:

Małgorzata Świerkosz-Hołysz, tel. 602 723 748
Izabela Godzisz, tel. 604 096 909