Przyczyny i sposoby radzenia sobie ze stresem

1. Poruszane zagadnienia:

 • Stres i jego źródła
 • Skutki nadmiernego i długotrwałego stresu
 • Sposoby przeciwdziałania i redukcji stresu
 • Techniki antystresowe

2. Zdobyte umiejętności:

 • Zwiększenie kontroli nad swoimi emocjami
 • Poznanie mechanizmów powstawania stresu oraz skutków jego kumulacji
 • Samokontrola stresu

Szkolenie prowadzone metodą aktywizującą, z dużą ilością ćwiczeń praktycznych.

3. Wielkość grupy:  1 – 12 osób

4. Czas trwania:       1 dzień/8h

5. Termin szkolenia:

 • otwarte – termin podany w zakładce Aktualności
 • zamknięte – ustalany bezpośrednio z Klientem

6. Miejsce szkolenia:  

 • otwarte – Katowice
 • zamknięte – wskazane przez Klienta

Formularz zgłoszeniowy:
Proszę pobrać, wypełnić i przesłać.


Informacja na temat szkolenia:

Małgorzata Świerkosz-Hołysz, tel. 602 723 748
Izabela Godzisz, tel. 604 096 909