Sztuka przekazywania informacji zwrotnej

Poprzez udzielanie informacji zwrotnych wyrażamy troskę o naszego pracownika, a także dajemy mu do zrozumienia, jak ważne są dobre relacje w zespole. Nieumiejętne udzielenie feedbacku może powodować nieporozumienia, konflikty, a w efekcie odejście pracownika z organizacji.

Podczas szkolenia nauczycie się, jak udzielać informacji zwrotnej w  sposób pozytywny i konstruktywny, tak by ułatwić pracownikowi działania w przyszłości.

Formularz zgłoszeniowy:
Proszę pobrać, wypełnić i przesłać.


Informacja na temat szkolenia:

Małgorzata Świerkosz-Hołysz, tel. 602 723 748
Izabela Godzisz, tel. 604 096 909