Techniki sprzedaży

1. Poruszane zagadnienia:

 • Identyfikacja klientów
 • Psychologia zachowań klientów
 • Otwarcie rozmowy sprzedażowej
 • Badanie potrzeb klienta
 • Prezentacja oferty w oparciu o model: cecha – zaleta – korzyść
 • Sposoby radzenia sobie z obiekcjami klientów
 • Reakcja na sytuacje trudne
 • Techniki skutecznej finalizacji sprzedaży

2. Zdobyte umiejętności:

 • Identyfikacja klienta i skuteczne pozyskiwanie nowych klientów
 • Analiza potrzeb klienta
 • Skuteczna sprzedaż usługi/produktu
 • Prawidłowe zachowanie na wszystkich etapach procesu sprzedażowego 

3. Wielkość grupy:  1 – 12 osób

4. Czas trwania:       1 dzień/8h

5. Termin szkolenia: 

 • otwarte - termin podany w zakładce Aktualności
 • zamknięte - ustalany bezpośrednio z Klientem

6. Miejsce szkolenia:

 • otwarte - Katowice
 • zamknięte - wskazane przez klienta

Formularz zgłoszeniwy:
Proszę pobrać, wypełnić i przesłać.


Informacja na temat szkolenia:

Małgorzata Świerkosz-Hołysz, tel. 602 723 748
Izabela Godzisz, tel. 604 096 909