Techniki wywierania wpływu – jakie są i jak się przed nimi chronić?

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie technik wywierania wpływu, pokazanie przykładów z życia codziennego, gdzie są one stosowane oraz przećwiczenie metod radzenia sobie z zachowaniami manipulacyjnymi.

Formularz zgłoszeniowy:
Proszę pobrać, wypełnić i przesłać.


Informacja na temat szkolenia:

Małgorzata Świerkosz-Hołysz, tel. 602 723 748
Izabela Godzisz, tel. 604 096 909