Świadomy konsument

1. Poruszane zagadnienia: 

 • Prawa i obowiązki sprzedającego
 • Prawa konsumenta
 • Proces reklamacji
 • Zakupy produktów przez internet

2. Zdobyte umiejętności:

 • Znajomość praw i obowiazków konsumenta
 • Prawidłowe sporządzenie reklamacji
 • Jak bezpiecznie kupować przez internet?

3. Wielkość grupy:  1 – 12 osób

4. Czas trwania:       1 dzień/8h

5. Termin szkolenia:

 • otwarte – termin podany w zakładce Aktualności
 • zamknięte – ustalany bezpośrednio z Klientem

 6. Miejsce szkolenia:

 • otwarte – Katowice
 • zamknięte – wskazane przez Klienta

Formularz zgłoszeniowy:
Proszę pobrać, wypełnić i przesłać.


Informacja na temat szkolenia:

Małgorzata Świerkosz-Hołysz, tel. 602 723 748
Izabela Godzisz, tel. 604 096 909 

 Informacja na temat szkolenia:

Małgorzata Świerkosz-Hołysz tel. 602 723 748
Izabela Godzisz tel. 604 096 909 
e-mail: biuro@hgakademia.pl