Zarządzanie czasem

1. Poruszanie zagadnienia:

 • Analiza wpływu czasu
 • Planowanie działań krótko i długoterminowych
 • Określenie priorytetów
 • Jak podejmować trudne decyzje i zarządzać priorytetami?
 • Kontrola i weryfikacja celów
 • Przeszkody w zarządzaniu czasem
 • Nauka delegowania zadań
 • Współpraca i budowanie relacji z ludźmi, a oszczędność czasu

2. Zdobyte umiejętności:

 • Skuteczne zarządzanie własnym czasem
 • Efektywna organizacja własnego czasu
 • Umiejętność podejmowanie trudnych decyzji
 • Wyznaczanie celów
 • Komunikacja i nawiązywanie pozytywnych relacji
 • Jak oszczędzać czas?

Szkolenie prowadzone metodą aktywizującą, z dużą ilością ćwiczeń praktycznych.

3. Wielkość grupy:  1 – 12 osób

4. Czas trwania:       1 dzień/8h

5. Termin szkolenia: 

 • otwarte - termin podany w zakładce Aktualności
 • zamknięte - ustalany bezpośrednio z Klientem

6. Miejsce szkolenia:

 • otwarte - Katowice
 • zamknięte - wskazane przez Klienta

Formularz zgłoszeniowy:
Proszę pobrać, wypełnić i przesłać.


Informacja na temat szkolenia:

Małgorzata Świerkosz-Hołysz, tel. 602 723 748
Izabela Godzisz, tel. 604 096 909