Zarządzanie sytuacyjne

1. Poruszane zagadnienia:

 • Czym jest przywództwo
 • Cechy skutecznego lidera
 • Poziomy gotowości pracownika
 • Rozwój gotowości pracownika
 • Potrzeby pracownika na poszczególnych etapach rozwoju
 • Style kierowania
 • Dopasowanie stylu kierowania do poziomu gotowości pracownika
 • Korzyści wynikające z zarządzania sytuacyjnego

2. Zdobyte umiejętności:

 • Identyfikacja poziomu gotowości pracownika
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność delegowania zadań dopasowane do poziomu gotowości pracownika
 • Elastyczność w zarządzaniu zespołem

3. Wielkość grupy:  1 – 12 osób

4. Czas trwania:       1 dzień/6h

5. Termin szkolenia: 

 • zamknięte - ustalany bezpośrednio z Klientem

6. Miejsce szkolenia:

 • zamknięte - wskazane przez klienta
Formularz zgłoszeniowy:

Proszę pobrać, wypełnić i przesłać.


Informacja na temat szkolenia:

Małgorzata Świerkosz-Hołysz, tel. 602 723 748
Izabela Godzisz, tel. 604 096 909