Zarządzanie zmianą

Podczas szkolenia rozprawimy się z mitami dotyczącymi wprowadzania zmiany, określimy czym jest zmiana i kiedy warto ją wprowadzać. Porozmawiamy o lęku związanym z wprowadzeniem zmian, o tym, jak sobie z nim radzić i jak przygotować zespół pracowników na wdrożenie nowych programów. Zwrócimy też uwagę na najczęstsze błędy popełniane przy wprowadzaniu zmian w organizacji i wypracujemy rozwiązania pozwalające uniknąć trudnych sytuacji.

Formularz zgłoszeniowy:
Proszę pobrać, wypełnić i przesłać.


Informacja na temat szkolenia:

Małgorzata Świerkosz-Hołysz, tel. 602 723 748
Izabela Godzisz, tel. 604 096 909